Międzynarodowa platforma dla firm zapobiegających oszustwom podatkowym i praniu brudnych pieniędzy

Śledź nas w mediach społecznościowych

Dla holenderskiej firmy Cotembo stworzyliśmy system, który umożliwia przeprowadzanie audytów prawno-finansowych. Celem współpracy było stworzenie intuicyjnej platformy pozwalającej na sprawdzenie firm z całego świata pod względem legalności działania. Współpraca obejmowała cały proces projektowy: od stworzenia biznesowej specyfikacji systemu, po wdrożenie i utrzymanie.

Kodowanie – jak wykorzystaliśmy metodologię SCRUM?

Cotembo jest rewolucyjną platformą, która daje możliwość tworzenia audytów finansowych i due dilligance małym i średnim firmom. Do tej pory tego typu narzędzia dedykowane były bankom i wielkim instytucją finansowym. Teraz, dzięki Cotembo, dostęp do zautomatyzowanych audytów otrzymują także kancelarie prawne, biura księgowe i inne podmioty, które tego potrzebują.

Zaawansowane funkcjonalności, możliwości personalizacji i ponad 120 widoków – wiedzieliśmy, że prace programistyczne będą wyzwaniem. Dlatego przed rozpoczęciem prac przygotowaliśmy harmonogram projektu i podzieliliśmy całość na 2-tygodniowe sprinty – czyli skorzystaliśmy z pracy w modelu SCRUM.

Prace były prowadzone pod nadzorem Project Managera, a zespół developerów był w stałym kontakcie z UX designerem, dzięki czemu cały zespół w szybki sposób konsultował się ze sobą.

Aby jeszcze bardziej usprawnić komunikację, Dave, pomysłodawca Cotembo, został dodany do naszych narzędzi: Slacka – aby na bieżąco z nami rozmawiać i Cluck Upa, gdzie mógł zgłaszać poprawki.

Po każdym sprincie konsultowaliśmy z Davem wykonany zakres prac i w razie potrzeby wprowadzaliśmy zmiany w harmonogramie. Praca w sprintach pozwalała nam na elastyczność: gdy pod koniec jednego ze sprintów Dave poprosił o wprowadzenie zmian, zaktualizowaliśmy plan działania.

Naszemu klientowi należą się słowa uznania – rzadko kiedy mamy przyjemność pracy z tak zaangażowanymi i responsywnymi osobami. Dziękujemy! Na sukces projektu zawsze pracują dwie strony i tak też wydarzyło się w tym projekcie. Mimo swoich rozmiarów Cotembo zostało przygotowane bez większych opóźnień.

Był to zdecydowanie jeden z najciekawszych projektów, które realizowaliśmy. Wierzymy, że Cotembo zmieni sposób pracy z audytami.

  Jednocześnie pracowaliśmy nad specyfikacjami produktów, specyfikacjami technicznymi i rozwojem produktu

  Brave New przygotował i dostarczył produkt na czas. Komunikowaliśmy się przez kilka narzędzi: Slack, Parallel, WhatsApp i e-mail, problemy zgłaszałem przez ClickUp. Zespół był kreatywny i dobrze poinformowany, a skomplikowane procesy wyjaśnił w zrozumiały sposób.

  Dave Ingeveld

  CEO, Cotembo B.V.

  Zaangażowanie na każdym etapie projektu

  Współpraca z Cotembo była dla nas wyjątkowa z wielu względów. Przede wszystkim, tworząc tę platformę, mieliśmy okazję współpracować z Davem na każdym etapie projektu. Prace nad systemem trwały kilkanaście miesięcy i - co najważniejsze - zostały zakończone zgodnie z ustalonym terminem, na co wpływ miało nie tylko dobre planowanie procesu po naszej stronie, ale również zaufanie i zaangażowanie po stronie klienta. Dzięki nim otrzymywaliśmy na czas wszystkie uwagi i proponowane zmiany oraz niezbędne treści.

  Prace rozpoczęliśmy od ustalenia celów biznesowych i przygotowania specyfikacji projektu. Podczas spotkań i warsztatów z Davem podzieliliśmy platformę na mniejsze obszary, przygotowaliśmy listę niezbędnych funkcjonalności i szczegółowo opisaliśmy każdą z nich. W ramach prac stworzyliśmy kilkudziesięciostronicowy dokument, który stanowił podstawę dalszych prac nad projektem.

  Uzupłnienie specyfikacji stanowiły wstępne makiety low-fi, które prezentowały ścieżki użytkownika w newralgicznych obszarach systemu, przede wszystkim dotyczących formularzy audytorskich.

  Znając oczekiwania nie tylko Dave, ale również potrzeby zgłaszane przez docelowych klientów przystapiliśmy do kolejnego etapu prac - na podstawie specyfikacji projektowej napisaliśmy specyfikację techniczną, uzupełniając dokument biznesowy o wazne aspekty techniczne. Na tym etapie wybraliśmy stack technologiczny, decydując się na budowę zaplecza w oparciu o Laravel oraz fron-end aplikacji w oparciu o React. Co ważne, już na tym etapie pojawiły się zmiany w projekcie, które zostały przez nas uwzględnione.

  Od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę, że projekt będzie żył i zmieniał się w trakcie prac: pojawią się nowe wymagania i niezbędne modyfikacje. Mając na uwadze dobro systemu, na bieżąco zmienialiśmy i uzupełnialiśmy specyfikację.

  Kolejnym etapem prac było przygotowanie makiet UX/UI. Wychodząc naprzeciw oczekiwanion Klienta i szukając oszczędności w projekcie, do przygotowania makiet użyliśmy gotowej biblioteki, co pozwoliło nam to również zaoszczędzić czas.

  Prace graficzne nad projektem trwały około 2 miesiące, a w ich wyniku zostało przygotowane aż 128 makiet. Na makietach zostały opracowanie nie tylko widoki, ale również wszystkie istotne elementy (różne stany formularzy, aktywne i nieaktywne powiadomienia, itp.).

  Co było dla nas ważne?

  • Automatyzacja

   System umożliwia sprawne i automatyczne tworzenie audytów. Dzięki statusom, powiadomieniom i wskazówkom praca z Cotembo dzieje się automatycznie – użytkownik skupia się na swoim zadaniu

  • Bezpieczeństwo

   użytkownicy logują się do platformy poprzez uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Kod aplikacji został przeanalizowany pod względem bezpieczeństwa

  • Elastyczność

   Super Admin ma możliwość tworzenia dedykowanych formularz. Z kolei właściciele kont formowych mają szerokie możliwości personalizacji konta: od zmiany poziomu ryzyka, po nadanie dodatkowych uprawnień wybranym użytkownikom.

  • Nowoczesny wygląd

   Tworząc Cotembo zależało nam na tym, by platforma charakteryzowała się minimalistycznym, nowoczesnym wyglądem. Dzięki temu design nie rozprasza i pozwala skupić się na pracy.

  Zaawansowane funkcje, personalizacja i ponad 120 widoków

  Cotembo – Jak działa internetowa platforma przeciwdziałająca praniu pieniędzy?

  Napisana przez nas platforma ma za zadanie zautomatyzować nie tylko proces tworzenia audytów. Naszym celem było również przygotowanie aplikacji, która ułatwi Dave’owi, pomysłodawcy projektu, zarządzanie nim. Jakie funkcje posiada Cotembo?

  - System zbudowany jest z zaawansowanego kreatora formularzy. Super Administrator ma możliwość tworzenia nowych formularzy i przypisywania ich do konkretnych branż. Na prośbę klienta może także zmodyfikować istniejący już formularz i udostępnić klientowi zaktualizowaną wersję.

  - Użytkownicy korzystający z platformy mogą sprawdzić podmioty gospodarcze za pomocą zautomatyzowanego formularza. Formularz składa się z kilkudziesięciu pytań. Udzielone odpowiedzi są mierzone pod względem ryzyka za pomocą wag. Następnie algorytm przelicza wszystkie udzielone odpowiedzi i informuje użytkownika o potencjalnym ryzyku współpracy.

  - System daje możliwość śledzenia historii edycji każdego przypadku. Poszczególne audyty są przechowywane przez określony czas, a każda zmiana, prośba o dostęp lub inna akcja są dokumentowane. Właściciel konta zawsze wie, jakie działania podejmowali pracownicy.

  - Administratorzy mają szerokie możliwości personalizacji systemu – mogą między innymi nadpisać domyślnie ustawione ryzyka. Funkcja ta jest przydatna, jeśli jakiś aspekt działalności gospodarczej jest dla nich z jakiegoś powodu mniej lub bardziej istotny.

  - Platforma jest zaprojektowana w taki sposób, by wspierać użytkownika i ułatwić mu podejmowanie decyzji. W przypadku wysokich ryzyk użytkownik otrzymuje wskazówki dotyczące kolejnych kroków, które powinien podjąć.

  - W ramach platformy można tworzyć konta firmy i konta użytkowników. W ramach jednej firmy użytkownicy mogą ze sobą współpracować, udostępniać fragmenty formularzy, jeśli potrzebują wsparcia innego członka zespołu.

  - Użytkownicy są wspierani przez system powiadomień i statusów. Każdy audyt, w zależności od tego jakie akcje były na nim przeprowadzane, może mieć różny status. Użytkownik może sortować i filtrować audyty w oparciu nie tylko o daty, ale również statusy.
  Z kolei powiadomienia informują użytkownika i administratora o ważnych dla nich działaniach.

  Zakres prac

  • Konsultacje biznesowe
  • Kreatywny opis produktu
  • Specyfikacja projektu
  • Specyfikacja techniczna
  • UX/UI design
  • Application development (React, Laravel)
  • Integracja po API
  • Wdrożenie projektu
  • Utrzymanie aplikacji
  bg

  Hi, I’m Andrzej, the CEO of Brave New. We've delivered more than 300 projects for 120 satisfied customers from all around world. This year we plan to deliver 50 projects for more than 20 clients.

  Looking for reliable and confidential partner for your website projects?